Zkoušky - Trials - Épreuves - Prünfungen

Předmět: Nejm.mož. zn. :  Zn. z výkonu: Počet bodů:
01. Chování po výstřelu 1 4 12
02. Nos  2 4 40
03. Aport v terénu 1 3 24
04. Vodění na vodítku 2 4 12
05. Vodění volně 2 4 16
06. Ochota k práci ve vodě 2 4 32
07. Aport z vody 1 4 40
08. Kontakt s vůdcem 2 4 16
09. Vrozená chuť k práci 1 4 32
C E L K E M  : 109   224
 
ICQICQ 281-214-137

Artemis Gold
Vše pro milovníky zlatých retrívrů, těchto úžasných chlupáčů !
 

 

Jsme členy těchto klubů: